Anskaffelseskrav UU

Disse kravene til teknisk tilgjengelighet danner deler av fundamentet for universell utforming av IKT (UU), og skal stilles ved anskaffelse av både interne og eksterne løsninger i IKT ORKidé.

EUs webdirektiv (WAD) trer i kraft 1. januar 2022

EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 er nå del av norsk rett. Regelverket trer i kraft 1. januar 2022, og gjelder for virksomheter i offentlig sektor. Det blir en innføringstid på 1 år, og nye krav skal følges fra og med 1. januar 2023. 

 

Krav


1 | WCAG 2.1 nivå A og AA

Løsningen bør være i tråd med WCAG 2.1 nivå A og AA, og fremtidige lovpålagte versjoner av denne standarden, slik at flest mulig, uansett funksjonsnedsettelse, skal kunne bruke den.

Prioritet: Viktig
Utdypende kommentar: Ja
 


2 | Sjekkliste

Leverandøren bes bruke sjekklisten fra W3C for å dokumentere støtten for WCAG 2.1 nivå A og AA , se Overview | WCAG-EM Report Tool (w3.org) . Alternativt kan oppdatert Accessibility Conformance Report (ACR) med blant annet Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) brukes.

Prioritet: Viktig
Utdypende kommentar: Ja
 


 

3 | Avvik
Avvik fra WCAG 2.1 nivå, A og AA bør beskrives og ha en tydelig prioritering og tilhørende framdriftsplan for når de utbedres og implementeres i tilbudt løsning.
Leverandør bes legge ved sin plan.

Prioritet: Viktig
Utdypende kommentar: Ja
 


4 | Kompetanse på universell utforming
Leverandøren bes dokumentere hvilken kompetanse de har på universell utforming av IKT og hvordan denne er brukt eller skal brukes i tilbudt løsning.

Prioritet: Viktig
Utdypende kommentar: Ja