Se videoopptak av informasjonsmøter UU

I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1.februar 2023.

Hvordan teste nettsider 

Jan Benjamin Kwiek, master i Universell utforming fra Tilsynet for universell utforming av IKT demonstrerer hvordan vi kan teste manuelt på nettsider og viser også eksempel på noen enkle gratis testverktøy.

Hvordan teste nettsider - fra UUtilsynet

 

Hvordan jobber leverandørene med tilgjengelighetserklæring

Informasjon fra utvalgte leverandører (PDF, 7 MB)

 

Tilgjengelighetserklæring og krav

Du bør starte med den viktigste jobben allerede nå, med å sette deg inn i kravene og få oversikt over løsningen din om hvordan dere ligger an. Minstekravene er de 35 som gjelder fra før, i tillegg til de 12 nye som gjelder fra februar 2023. 

Se video om informasjonsmøte


Hvordan gjøre dokument universelt utformet?

Her får du praktiske tips hva du må gjøre i MS Word for å gjøre et dokument universelt utformet.
Gjerne bruk kravlisten sammen med workshopen.