Digital teknologi

En transformasjon er digital når den er bygd på digital teknologi. Teknologiene som understøtter digital transformasjon er ikke fastlåst. De varierer over tid og – til en viss grad, mellom sektorer og bransjer.

Eksempelvis kan nye teknologier som skytjenester, stordata, 3D-printing, kunstig intelligens, roboter, tingenes internett, plattformer og droner muliggjøre nye tjenester, løsninger og forretningsmodeller.

Vår tekniske grunnmur må legge til rette for nye løsninger og andre måter å løse oppgaver. Bruk av samhandlingsverktøy og nye måter å kommunisere vil endre vår arbeidshverdag.

Nåværende tekniske løsninger er utviklet over tid. En slik utvikling gir lag på lag av enkelt løsninger. Samlet kan dette gi unødvendige komplekse og tunge løsninger. Det er derfor på tide å se på noen av disse strukturene, og her kan det forenkles.

Stadig flere løsninger tilbys nå som skyløsninger. Tilgang til best funksjonalitet og siste versjoner krever i stadig større grad bruk av skyløsing, ikke løsninger levert på eget datarom.

Datakriminalitet og andre sikkerhetstrusler utgjør en stor trussel for gode leveranser av våre tjenester. Alt fra «guttestreker» til målrettede angrep kan sette viktige samfunnsoppgaver ut av drift.

 

Delmål 

 • IKT Orkidé skal ta i bruk og utnytte ny teknologi
   
 • Vi skal ha løsninger som gir mobilitet og tilgjengelighet 
 • Vi skal ha kompetanse og innsikt i ny digital teknologi.
  IKT Orkide skal ha en høykompetent stab gjennom målrettet rekruttering og videreutdanning.
 • Vi skal ha en "sky først" strategi, og en strategi på hvordan/hvilke sky tjenester som skal benyttes.
  Skytjenester leveres på mange ulike måter. IKT Orkide må vi ha en strategi på hvordan og hvilke tjenester som er best. Primært levert som Saas tjenester.
 • Vi skal alltid nyttiggjøre nasjonale felleskomponenter der disse foreligger.
  Ikke lag egne løsninger der det foreligger felleskomponenter. Avvikle lokale løsninger der det kommer felleskomponenter. Blant annet tilbyr KS felles løsninger i sin FIKS plattform (slik som Svar UT).
 • Vi skal ha teknologiske løsninger som understøtter konkurranse.
  IKT Orkide ønsker flest mulige leverandører, gir bedre produkt og pris.

 • God integrasjon mellom våre løsninger.
  Krav knyttet til integrasjon ved alle anskaffelser. Bruk krav om standard integrasjoner (GeoIntegrasjon og så videre).

 • Vi skal ivareta informasjonssikkerhet og personvern.
  Våre brukere skal være trygg på at vi forvalter deres data på en sikker måte.
 • Vi skal etablere en felles arkivløsning (arkivkjerne) som kan nyttiggjøres av alle fagsystemer fra alle leverandører.
  Leverandørtilpassede arkivløsninger skal som hovedregel ikke aksepteres.