Tjenesteutvikling i kommunene

I digitalt modne organisasjoner ledes den digitale transformasjonen fra toppen. Topplederne må derfor ha de nødvendige evner, forståelse og interesse. De trenger ikke mestre teknologiene, men de må forstå og se mulighetene digitale teknologier kan innebære.

Vi må endre fokus fra teknologi til forbedring av tjenestene. Det er ikke IT-strategien som skal være førende, men virksomhetens strategi. Hvordan kan virksomheten løse sitt samfunnsoppdrag på nye eller bedre måter?

Lag strategier for transformering av tjenestene.

 

Delmål

 

 • Vi skal tilby kompetansetiltak knyttet til digital transformasjon for politisk og administrativ ledelse i medlemskommunene
   
 • Nøkkelpersoner i medlemskommunene skal ha høy kompetanse og innsikt innen digital transformasjon på sine fagområder
   
 • IKT Orkide skal legge til rette for at medlemskommunene har god delingskultur og involvering på tvers av fagfeltene
  Både internt i organisasjonen og på tvers av kommunene.
   
 • IKT Orkide skal være sentral aktør i tjenesteutvikling for våre medlemskommuner
  Regionråd og enkelt kommuner kan være pådrivere for slik utvikling. IKT Orkidé skal være et felles redskap for å utføre dette.
   
 • IKT Orkidé skal være pådriver for digital transformasjon for våre medlemskommuner
  Dette gjennom å tilføre virkemidler og et sterkt kompetansemiljø. 
   
 • IKT Orkide skal utnytte et økt teknologisk mulighetsrom til å utvikle fremtidens tjenester