Tjenesteutvikling i kommunene

I digitalt modne organisasjoner ledes den digitale transformasjonen fra øverste ledelse. Lederne må derfor forstå og se muligheter digital teknologi kan gi.

Fokus må endres fra teknologi til forbedring av tjenestene. Det er ikke IT-strategien som skal være førende, men virksomhetens strategi. Hvordan kan virksomheten løse sitt samfunnsoppdrag på nye eller bedre måter?

Det må utarbeides strategier for transformering av tjenestene.

 

Delmål

 • IKT Orkidé skal tilby kompetansetiltak knyttet til digital transformasjon for politisk og administrativ ledelse i medlemskommunene.
 • Nøkkelpersoner i medlemskommunene skal ha høy kompetanse og innsikt innen digital transformasjon på sine fagområder.   

 • IKT Orkide skal legge til rette for at medlemskommunene har god delingskultur og involvering på tvers av fagfeltene. 
  Både internt i organisasjonen og på tvers av kommunene.   

 • IKT Orkide skal være sentral aktør i tjenesteutvikling for våre medlemskommuner. 
  IKT Orkide kan spille inn forslag om områder for tjenestesamarbeid til kommunedirektør utvalget. Kommunedirektør utvalget tar beslutning knyttet til tjenestesamarbeid.

 • IKT Orkidé skal være pådriver for digital transformasjon for våre medlemskommuner. 
  Dette gjennom å tilføre virkemidler og et sterkt kompetansemiljø.    

 • IKT Orkide skal utnytte et økt teknologisk mulighetsrom til å utvikle fremtidens tjenester.   

 • IKT Orkidé deltar i Digi MR.
  Et nettverk mellom kommunene i Møre og Romsdal som har fokus på tjenesteutvikling i våre kommuner. Som igjen er en del av et nasjonalt nettverk