Årsmelding 2022

5 Ansatte og engasjement

IKT Orkidé har ved regnskapsårets slutt 5 ansatte. De er ansatt i Sunndal kommune, på samme vilkår og avtaler som øvrige ansatte (fordi Sunndal kommune er kontorkommune for IKT Orkidé).

Fra 01.01.2023 er de ansatte virksomhetsoverført til Kristiansund kommune.

IKT Orkidé har en rekke engasjement stillinger. Det gjelder prosjektledere, faggruppeledere og driftsressurser i driftsteam, også frikjøp knyttet til drift og forvaltning av fagsystemer.

Felles for disse stillingene er at de har opprettholdt sine ansettelsesforhold i egen kommune. Det er laget en arbeidsavtale for frikjøp mellom kommunen og IKT Orkidé.

Samlet er det 8,55 årsverk knyttet til IKT Orkidé ved utgangen av 2022. En øking på 0,10 fra 2021.

I tillegg kommer ressurser i Kristiansund kommune som brukes for å levere driftstjenester via egen avtale. Samlet utgjør dette ca. 4 årsverk.

Funksjon

2022

2021

Faggruppe koordinator

10

10

Driftsteam

90

90

Prosjekt

70

60

Administrasjon/ledelse

500

500

Systemforvalter

185

185

Samlet

855

845

 

Faggruppekoordinator

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Oppvekst

Astrid M. Høivik

10

Surnadal

Kommunal teknikk

Kathrine Tømmervåg

0 *)

IKT Orkidé

Helse og Omsorg

Atle Betten

0 *)

IKT Orkidé

Stab og støtte

Torgrim Sjåvik

0 *)

IKT Orkidé

Samlet

 

10

 

 *) Kathrine Tømmervåg, Atle Betten og Torgrim Sjåvik er ansatt i IKT Orkidé. De har også ansvaret for hver sin faggruppe.

Sunndal kommune er vertskap for IKT Orkidé, slik at alle ansatte i IKT Orkidé er ansatt Sunndal kommune.

Driftsteam

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Driftsteam

Jonas Pedersen

40

Averøy

Driftsteam

Kjetil Sogge

50

Surnadal

Samlet

 

90

 

 

Prosjekt

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

KS Ekomp

Evelyn H. Larsen

20

Hareid

Helseplatt.

Anne Jorunn Nordskag

20

IKT Orkidé

Barnevern

Hege Yvonne Karlsen 30 IKT Orkidé

Samlet

 

70

 

 

Administrasjon/ledelse

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Daglig Leder

Steinar Holm

100

IKT Orkidé

Rådgiver Sak&arkiv

Kathrine Tømmervåg

100

IKT Orkidé

Rådgiver LØP

Torgrim Sjåvik 

100

IKT Orkidé

Rådgiver Portal

Svein Dreier Taknæs

100

IKT Orkidé

Rådgiver eHelse

Atle Betten

100

IKT Orkidé

Samlet

 

500

 

 

Systemansvarlige fagsystem

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Felles barnevern

Hege Yvonne Karlsen

20

IKT Orkide **)

Kvalitetssystem

Annett Ranes/Anne Britt Utheim

15

Surnadal/

Kristiansund

P360

Rådgiver sak/arkiv *)

 

IKT Orkidé

LØP

Rådgiver LØP *)

 

IKT Orkidé

Socio NAV

Anne Jorunn Nordskag

10

IKT Orkidé **)

Socio NAV

Britt May Hollås

10

Surnadal

Gerica

Anne Jorunn Nordskag

30

IKT Orkidé **)

Gerica

Britt May Hollås

30

Surnadal

Oppvekst

Tore Lien

50

Sunndal

Helsestasjon

Hege Yvonne Karlsen

20

IKT Orkidé **)

eByggesak ubesatt  

 

Samlet

 

185

 

*) Oppgaver utført av Rådgivere ansatt i IKT Orkidé

**) Ansatt i IKT Orkidé som systemforvalter.