Årsmelding 2022

8 Prosjekter

Viktige prosjekter i 2022 

  • Anskaffe nytt fagsystem for barnevern.
  • Nye LØP avtale (nye avtale for ERP/HRM). 
  • Digihelsestasjon (selvbetjeningsløsning for helsestasjonene)
  • Digisos 2 - Innsynsløsning for NAV
  • Visma Flyt sikker sak for barnehage
  • Visma Flyt barnehage - integrasjon mot skatt (foreldreinntekt)
  • Visma eSignering
  • KI prosjekt sak og arkiv - Arcive Inspector 
  • Følge opp Helseplattformen

Anskaffe nytt fagsystem for barnevern.

Etter et forprosjekt ble det vedtatt at man skal ut i en anskaffelse av nytt felles fagsystem for barnevernet. Prosjektet har også medført mye arbeid knyttet til nye faglige krav og ny lovgiving. Anskaffelsen utlyses og gjennomføres i 2023

Nye LØP avtale (nye avtale for ERP/HRM)

Nåværende avtal knyttet til våre LØP systemer går ut til 31.12.23. Det vil derfor bli gjennomført en ny innkjøpsrunde for å få på plass en ny avtale innen 01.01.24.  I tillegg til våre ni medlemskommuner så er det 11 andre kommuner fra Møre og Romsdal som deltar på anskaffelsen som opsjonspartnere.

Prosjektet har jobbet med kravspesifikasjonen og annen dokumentasjon knyttet til anskaffelsen gjennom høsten. Selve innkjøpsprosessen gjennomføres våren 2023.

Digihelsestasjon (selvbetjeningsløsning for helsestasjonene)

Det er laget en nasjonal felleskomponent for dialog med din lokale helsestasjonen. Løsningen er tatt i bruk i kommunene: Aure, Averøy, Gjemnes, Smøla, Sunndal og Tingvoll. Surnadal vil ta i bruk løsningen tidlig i 2023. 

I løpet av 2023 kommer det også en ungdomshelsetjeneste med egen app. for ungdommer.

Kristiansund og Rindal skal starte med Helseplattformen i 2023. Der er det en annen løsning for dette.

Se link for mer informasjon: https://www.ks.no/digihelsestasjon

Digisos 2 - Innsynsløsning for NAV

IK Orkidé sine medlemskommuner benytter to ulike NAV systemer: Visma Velferd og Socio fra Tietoevry.

For løsningen fra Visma (Averøy, Gjemnes og Kristiansund) har vi fått på plass digisos 2, som er en nasjonal felles komponent for innsyn i egen saker.

For Socio kommunene jobber vi med innføringen.

Digisos 1 var innsending av innsending av egne søknader, mens digisos 2 utvidet løsningen til en innsyns løsning hvor man kan følge egen sak, legge inn vedlegg m.m.

Visma Flyt sikker sak for barnehage

I tilknytning til vårt oppvekst system har vi anskaffet tilleggsmodulen sikker sak barnehage. Den gjør at vi kan behandle sensitiv informasjon tilknyttet barnehage innenfor oppvekst systemet på en trygg og sikker måte. 

Visma Flyt barnehage - integrasjon mot skatt (foreldreinntekt)

Vi har anskaffet en modul som automatiserer arbeidet knyttet til redusert foreldrebetaling basert på inntektsopplysninger. Løsningen gjør at vi henter inntektsopplysninger direkte fra skatteetaten.

Visma eSignering

I tilknytning til vår LØP løsning har vi anskaffet en løsning basert på Postens eSignerings løsning. Slik at vi kan sende dokumenter for signering. For eksempel arbeidsavtaler ved ansettelse.

KI prosjekt sak og arkiv - Arcive Inspector 

IKT Orkidé har deltatt med tre kommuner (Kristiansund, Smøla og Surnadal) i utformingen av en løsning som ved hjelp av kunstig intelligens kvalitetssjekker hva som publiseres. Øker kvaliteten på det som publiseres og reduserer sannsynligheten for å publisere skjermet materiale. Løsningen skal stadig forbedres slik at treffsikkerheten øker. Vil bli benyttet i normaldrift i 2023.

Følge opp Helseplattformen

Helseplattformen er Midt-Norges sitt svar på «en innbygger – en journal». Et felles journalsystem for helseforetak, kommuner og leger

Kristiansund kommune og Rindal kommune har signert tjenesteavtalen, som medfører produksjonsstart november  2023. Resten av våre kommuner har  utløst opsjon, noe som trolig medfører produksjonsstart i løpet av 2024.

For IKT Orkide kommunene har Kristiansund kommune sin innføringsleder, Janne Marthe Viddal rollen som koordinator. Helseplattformen er også fast agendapunkt for faggruppe Helse.