Årsmelding 2022

9 Drift

Drift av fellestjenester, datarom og maskinpark har vært stabil og robust i 2022.  

Etter at drift av fellestjenestene i IKT Orkidé ble overført til Kristiansund kommune i 2021 har fokus vært på å slå sammen fag- og driftsmiljø, og sikte mot en reduksjon av dagens hardware i datarom fram mot 2025.  

Kristiansund kommune har i 2022 hatt levert følgende tjenester: 

 • Felles Servicedesk 

 • Basis infrastruktur og 2 fysiske datarom 

 • Hybrid infrastruktur med Azure 

 • IKT tjenestedrift 

 • 24/7 Beredskapsvakt 

Fysisk maskinpark i datarom blir stadig redusert etter hvert som samarbeidet legger stadig flere tjenester til sky. I 2022 ble 20% av virtuell infrastruktur faset ut. Det ble likevel reinvestert i lagringsløsning for å holde tjenester levert fra datarom ved like de neste to-tre årene som er antatt horisont for dagens sikre sone. IKT Orkidé fortsetter å følge retningen hvor tjenester blir implementert direkte i sky, eller leveres av tredjepart. 

Det generelle trusselbildet knyttet til informasjonssikkerhet er økende, og ble satt i skarpt fokus da en kommune tidlig i 2021 ble angrepet og satt kraftig digitalt tilbake i mange måneder. I 2022 har vi fulgt opp modenhetsanalysen fra 2021. Tiltak som er gjennomført har gjort at vi har en tydelig bedre sikkerhetspositur enn før den første analysen, og er, i følge sikkerhetsrådgivere hos driftspartner, i bedre stand til å beskytte våre tjenester enn de fleste andre sammenlignbare virksomheter.  

Tiltak som er gjennomført: 

 • Ny brannmur og redesign av sikkerhetsbarrierer 

 • Inngått avtale med nasjonalt sikkerhetsteam for hendelseshåndtering (IRT) for tilgang til kompetanse og ressurser i tilfelle hackerangrep, samt månedlige sikkerhetsworkshops for å kontinuerlig bedre sikkerhetsposituren. 

 • Startet opprydding i identitetshåndtering (IDM) 

 

Tiltak som er planlagt: 

 • Endepunktsikring med mulighet for logging og mønstergjenkjenning for fremtidig SOC overvåking. 

Overgang til skytjenester endrer risikobildet, og strekker tjenestekjeder ut av samarbeidets direkte påvirkning. Samarbeidet jobber aktivt med å håndtere risikoen ved anskaffelser, og med tydelige krav til tredjepartsleverandører. På slutten av 2022 tok vi i bruk KINS modulære kravspesifikasjon for informasjonssikkerhet i anskaffelser. 

Vi har driftsavtale på de viktigste komponentene både i datarom og i sky. Drift av infrastruktur i sky er nå koordinert i samme driftsmøte som tradisjonell drift. Det skal sørge for at løsningene er oppdatert og riktig forvaltet. I 2022 startet arbeidet med å redesigne våre tjenester på skyinfrastruktur for å tilnærme oss Microsoft best practises: «Landing Zones». 

I sikkerhetsmåneden ble det gjennomført eLæring innen personvern og informasjonssikkerhet. 

 

Av viktige endringer gjort i 2022 kan nevnes: 

 • Opprettet arvtaker til gammel «MDA» - Sikker kommunikasjon over telenettet for mobiler og nettbrett. Testet i Kristiansund, ser ut til å kunne brukes både for Profil og Gerica med tilleggsmoduler. 

 • KF skjema, alle snudd til nasjonal felleskomponent «SvarInn» og ikke egen server lengre. 

 • Opprettet integrasjoner for multidosedispensere for flere kommuner 

 • Averøy har etablert to nye tjenester i Azure (for sykehjem og låsesystemer) 

 • Faset ut større hardwarekomponenter i datarom (Bladechassis og en VMWare server) 

 • Integrasjon mellom HRM og Public 360 for arbeidsavtaler 

 • Bistått med historisk konvertering av dokument til earkiv for averøy. Kontor2000 

 • Oppstart av startskudd automatisert arkivering, Prosess i 360.  

 • Pilotering av automatisert arkivering fra landbruksdiretoratet, testing med Surnadal  

 • Deltakelse i KI prosjektet for Surnadal, Smøla, Kristiansund 

 

Arild Ovesen, 
Enhetsleder IT Kristiansund/Driftsleder IKT Orkidé.