Årsmelding 2022

2 Styret

  • Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune, Styreleder
  • Randi B. Dyrnes, Sunndal kommune, Nestleder
  • Astrid M. Høivik, Surnadal kommune
  • Bjørn Sletbakk, Tingvoll kommune
  • Berit Hannasvik, Averøy kommune
  • Birgit Iversen Eckhoff, Smøla kommune
  • Håvard Sagli, Aure kommune                                                         
  • Håvard Frisvold Kvisvik, Gjemnes kommune
  • Henning Andersen, Rindal kommune
  • Lisa Marie Nagel Pedersen, Fagforbundet Gjemnes (Tillitsvalgt representant)

IKT Orkidé sitt arbeidsutvalg er satt sammen av 5 representanter fra Styret. Disse er uthevet i listen over.

Det har vært avholdt 6 styremøter med 39 saker.

Det har vært avholdt 6 møter i arbeidsutvalget med 42 saker.