Årsmelding 2023

Kommunene på Nordmøre: Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll, samt Rindal kommune fra Trøndelag har inngått et forpliktende interkommunalt samarbeid om IKT. Samarbeidet kalles IKT Orkidé. Samarbeidet har eksistert siden 1997.

Formålet med IKT Orkidé er å sørge for gode IKT løsninger for medlemskommunene. Gjennom felles utviklingsprosjekt, innkjøp, implementering og drift av felles løsninger. Digitalt første valg for våre innbyggere er helt sentralt i vårt arbeid.

Vi skal også bistå våre medlemskommuner med myndighetskrav.