Årsmelding 2023

8 Prosjekter

Viktige prosjekter i 2023 

  • Oppstart av nytt fagsystem for barnevern.
  • Nye LØP avtale (nye avtale for ERP/HRM). 
  • Simulerings basert opplæring i P360
  • Forprosjekt felles kartsystem
  • KI prosjekt sak og arkiv - Arcive Inspector 
  • Følge opp Helseplattformen

Oppstart av nytt fagsystem for barnevern.

Anskaffelsen av ny løsning ble gjennomført våren 2023. Kontrakten ble inngått like før sommerferien med Visma og deres fagsystem Visma Flyt barnevern. Visma var leverandør av den gamle løsningen Familia. Den nye løsningen er helt ny og skybasert. Høsten har gått med til planlegging og forberedelse til produksjonsstart som skjer på nyåret 2024.

Prosjektleder Hege Y. Karlsen har i tillegg bidratt som prosjektleder i Digi MR sitt Digibarnevernprosjekt for alle barnevernstjenestene i fylket. Alle barnevernstjenestene må bytte fagsystem. I tillegg kommer en rekke nasjonale felleskomponenter som er utviklet for å utjevne forskjeller i saksbehandling på landsbasis. Dette var utgangspunkt for prosjektets fokusområder. Prosjektgruppen har vært opptatt av at alle kommunene skulle få utbytte av aktivitetene i prosjektet uavhengig av hvor langt de hadde kommet i egen prosess. Erfaringer som IKT Orkidé har gjort seg i sitt prosjekt har blitt brukt både i det felles anskaffelsesprosjektet i fylket, og i både planlegging og gjennomføring av Digibarnvernsprosjektet.

Nye LØP avtale (nye avtale for ERP/HRM)

Nåværende avtal knyttet til våre LØP systemer gikk ut 31.12.23. Det ble derfor gjennomført en ny anskaffelse for å få på plass en ny avtale innen 01.01.24.  I tillegg til våre ni medlemskommuner så er det 12 andre kommuner fra Møre og Romsdal som deltok på anskaffelsen som opsjonspartnere.

Helt på slutten av året ble det valgt leverandør. Visma sin løsning Visma Enterprise Pluss ble valgt på nytt. I tillegg til dagens løsning får vi tilgang til nye moduler og integrasjoner.

Prosjektet viser også vei for hvordan man kan samarbeide om større prosjekter som dekker hele fylket. Prosjektleder Torgrim Sjåvik sørget for svært god samhandling med de andre kommunene.

Simulerings basert opplæring i P360

Våren 2023 ble det tilrettelagt for opplæring i sak&arkiv løsningen Public 360 ved hjelp av et simulerings basert opplæringsverktøy fra leverandøren Attensi.

Brukere av systemet får trene på sak&arkiv løsningen i et realistisk miljø, uten å være redd for å gjøre feil. Simuleringen har en spill-tilnærming som vekker konkurranse-innsiktet til i brukere, og mellom kommunene.

Prosjektleder Kathrine Tømmervåg brukte mye ressurser til intern markedsføring og oppfølging.  Vi hadde en deltagelse som leverandøren aldri hadde sett maken til.  Vil trekke fram Rindal kommune som vant kommune-kampen.

Evaluering av tiltaket var meget gode. De alle fleste opplevde dette som en god opplæringsmetode, og ønsket mer av dette. Det utvikles nå nye kurs for andre moduler inne P360.

Forprosjekt felles kartsystem

Våre kommuner har to ulike kartløsninger. Det er ønske om en felles løsning for alle kommunene. For å kartlegge dette ble det gjennomført et forprosjekt ledet av Agnietszka Kotkowska fra Gjemnes kommune. Hun ledet et forprosjektgruppe med deltagere fra våre kommuner. Det er laget en forprosjektrapport som gir anbefalinger for hvordan vi skal gjennomføre en felles anskaffelse. Rådgivende organ har gjort vedtak om at hovedprosjektet skal startes opp 01.09.24.

KI prosjekt sak og arkiv - Arcive Inspector 

IKT Orkidé har deltatt med tre kommuner (Kristiansund, Smøla og Surnadal) i utformingen av en løsning som ved hjelp av kunstig intelligens kvalitetssjekker hva som publiseres.  Utvides til å omfatte alle kommunene i 2024.

Øker kvaliteten på det som publiseres og reduserer sannsynligheten for å publisere skjermet materiale. Løsningen videreutvikles slik at treffsikkerheten øker. 

Følge opp Helseplattformen

Helseplattformen er Midt-Norges sitt svar på «en innbygger – en journal». Et felles journalsystem for helseforetak, kommuner og leger

Kristiansund kommune og Rindal kommune hadde produksjonsstart november  2023. Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll har signert avtale om oppstart i 2024, mens Aure, Averøy og Gjemnes ikke har signert avtale om oppstart.

For IKT Orkide kommunene har Kristiansund kommune sin innføringsleder, Janne Marthe Viddal rollen som koordinator. Helseplattformen er også fast agendapunkt for faggruppe Helse.