Årsmelding 2023

9 Drift

Drift av fellestjenester, datarom og maskinpark har vært stabil og robust i 2023, uten utfall av tjenester. Vedlikehold og test på UPS og nødaggregat har blitt gjennomført hver måned som planlagt, og avvik av betydning er utbedret. 

Kristiansund kommune har i 2023 levert følgende tjenester: 

 • Felles Servicedesk 
 • Basis infrastruktur og 2 fysiske datarom 
 • Hybrid infrastruktur med Azure 
 • IKT tjenestedrift 
 • 24/7 Beredskapsvakt 
 •  

Fysisk maskinpark i datarom blir stadig redusert etter hvert som samarbeidet legger stadig flere tjenester til sky. I 2023 ble ytterligere 10% av virtuell infrastruktur faset ut. IKT Orkidé fortsetter å følge retningen hvor tjenester blir implementert direkte i sky, eller leveres av tredjepart. Etter at drift av fellestjenestene i IKT Orkidé ble overført til Kristiansund kommune i 2021 har fokus vært på å slå sammen fag- og driftsmiljø, og sikte mot en reduksjon av dagens hardware i datarom fram mot 2025. En forutsetning for denne reduksjonen har vært innføringsplanen for Helseplattformen og antakelsen om at medlemskommunene skulle kunne avvikle lokal EPJ. Denne planlagte reduksjonen må nå revurderes, etter at flere kommuner har meldt behov for å opprettholde sine EPJ, og har utsatt innføring av helseplattformen inntil videre.

Det generelle trusselbildet knyttet til informasjonssikkerhet er økende, og ble satt i skarpt fokus da en kommune tidlig i 2021 ble angrepet og satt kraftig digitalt tilbake i mange måneder. I 2023 har vi fulgt opp modenhetsanalysen fra 2021. Tiltak som er gjennomført har gjort at vi har en tydelig bedre sikkerhetspositur enn før den første analysen, og er, ifølge sikkerhetsrådgivere hos driftspartner, i bedre stand til å beskytte våre tjenester enn de fleste andre sammenlignbare virksomheter.  

Tiltak som er gjennomført: 

 • Sentralisering av brannmursdesign – Trafikk routes nå direkte gjennom fellespunktets brannmur fra Smøla kommune, og det legges plan for slik routing for alle kommuner.
 • Fortsatt opprydding i identitetshåndtering (IDM) sammen med nystartet nettverksgruppe for IDM
 • Azure Arkitektur : Oppsettet vårt er nå endret og følger Microsofts anbefaltninger med tanke på sikkerhet og design.

Tiltak som er påbegynt: 

 • Endepunktsikring med mulighet for logging og mønstergjenkjenning for fremtidig SOC overvåking. 
 • Utfasing av lokale brannmurer
 • Nedstengning av gammel flåtestyring : Gammel mobilløsning er nå erstattet med Intune og de fleste kommuner er over på tilsvarende for datamaskiner. 

 

Overgang til skytjenester endrer risikobildet, og strekker tjenestekjeder ut av samarbeidets direkte påvirkning. Samarbeidet jobber aktivt med å håndtere risikoen ved anskaffelser, og med tydelige krav til tredjepartsleverandører. Vi har blitt del av KommuneCERTs overvåking, som skal bygge videre på den overvåkingen vi allerede har fra HelseCERT 

Vi har driftsavtale på de viktigste komponentene både i datarom og i sky. Drift av infrastruktur i sky er nå koordinert i samme driftsmøte som tradisjonell drift. Det skal sørge for at løsningene er oppdatert og riktig forvaltet.

Av viktige endringer gjort i 2023 kan nevnes: 

Intune ble etablert som standard for mobil management og under utrulling av Helseplattformen i Kristiansund og Rindal.

IT etablerte overvåkning av nettverk i alle medlemskommuner med kobling mot Servicedesk for raskere respons på feil med tanken : IT skal se feilene før brukerne.

Etablering av statusside for IT tjenester for å gjøre informasjonsflyt bedre:  https://iktorkide.statuspage.io/

Løftet Citrix løsning til en mer moderne og mindre ressurskrevende versjon

Etablert ny responssenterløsning med tilhørende brukernært utstyr for RRO (Responssenteret) og alle medlemskommunene.

Arild Ovesen, 
Enhetsleder IT Kristiansund/Driftsleder IKT Orkidé.