Årsmelding 2023

2 Rådgivende organ

I forbindelse med ny organisering fra 01.01.2023 ble betegnelsen “Styre” endret til “Rådgivende organ” for IKT Orkidé sitt øverste organ.

  • Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune, leder av rådgivende organ
  • Knut Haugen, Surnadal kommune, nestleder (til september)
  • Bjørn Flemmen Steinland , Sunndal kommune
  • Bjørn Sletbakk, Tingvoll kommune
  • Berit Hannasvik, Averøy kommune
  • Birgit Iversen Eckhoff, Smøla kommune
  • Håvard Sagli, Aure kommune                                                         
  • Inge Falstad, Gjemnes kommune
  • Henning Andersen, Rindal kommune
  • Lisa Marie Nagel Pedersen, Fagforbundet Gjemnes (Tillitsvalgt representant)

 

Det har vært avholdt 6 møter i rådgivende utvalg. med 45 saker.