Årsmelding 2023

4 Kommentar fra leder i rådgivende organ

I 2023 fortsatte IKT Orkidé sin ambisiøse reise, bygget på det solide fundamentet etablert i tidligere år. Under en periode med betydelige endringer og utfordringer, endring av organisasjonsform og endring av teknologisk modenhet i medlemskommunene, har IKT Orkidé ikke bare klart å opprettholde, men også å styrke sin posisjon som en sentral aktør i digitalisering og effektivisering av tjenester på Nordmøre.

 IKT Orkidé sin evne til å omstrukturere og tilpasse seg et nytt vertskommunesamarbeid, samtidig som det beholdes en rådgivende og støttende rolle, fremstår som en vellykket overgang og en nødvendighet for å imøtekomme lovkrav. Overgangen til skybaserte systemer for arkivering, saksbehandling, byggesak, og ERP-systemer har markert og vil fortsette å markere en ny æra for samarbeidet, hvor muligheter for innovasjon, nye samarbeid og effektivitet er grenseløse. Med økende fokus fra stat og fylke på interkommunale samarbeid har vi beredt grunnen godt for at teknologi ikke skal være et hinder for dette på Nordmøre.

 IKT Orkidé's ledelse og medarbeidere har utvist god innsats og engasjement, noe som har overgått forventningene og styrket samarbeidets innkjøpskraft og samordningsevne betydelig. Å lede an en felles anskaffelsesprosess for hele fylket er et testament til den tillit og anerkjennelse IKT Orkidé har oppnådd.

 Det fortsatte samarbeidet med IKT-enheten i Kristiansund er også et lyspunkt, og lover godt for fremtidig vekst og utvikling. Denne tilnærmingen med økt grad av egenkompetanse, sammen med en reorganisering av faggruppene og en suksessfull overgang til mer fleksible arbeidsflater, viser en organisasjon som ikke bare tilpasser seg et utviklende arbeidsliv, men også leder an med eksempel.

 Til slutt, fokuset på å utnytte og verdisette de enorme mengdene data for å levere enda mer presise og verdifulle tjenester til innbyggerne, er en påminnelse om det sentrale målet for all teknologisk innovasjon: å forbedre livene til de vi tjener.

 IKT Orkidé står som et godt eksempel på hva som kan oppnås gjennom et lederskap som er tett på, dedikasjon, og et sterkt fokus på samarbeid og innovasjon. Her er det mye å være stolt av, og enda mer å se frem til i årene som kommer.

 Arne Ingebrigtsen

Kommunedirektør, Kristiansund 

Leder av rådgivende organ.