Årsmelding 2023

5 Ansatte og engasjement

IKT Orkidé har ved regnskapsårets slutt 8 faste ansatte. 

IKT Orkidé har en rekke engasjement stillinger. Det gjelder prosjektledere, faggruppeledere og driftsressurser i driftsteam, også frikjøp knyttet til drift og forvaltning av fagsystemer.

Felles for disse stillingene er at de har opprettholdt sine ansettelsesforhold i egen kommune. Det er laget en arbeidsavtale for frikjøp mellom kommunene og IKT Orkidé.

Samlet er det 9,05 årsverk knyttet til IKT Orkidé ved utgangen av 2023. En øking på 0,50 fra 2022. Økningen skyldes hovedsakelig ansettelse av systemforvalter på eByggesak.

I tillegg kommer ressurser i Kristiansund kommune som brukes for å levere brukerstøtte og driftstjenester via egne avtaler. Samlet utgjør dette ca. 4,5 årsverk. Samlet ressursbruk i IKT Orkidé tilsvarer ca. 13,5 årsverk.

Funksjon

2023

2022

2021

Fast ansatte

700

500

500

Faggruppe koordinator

10

10

10

Driftsteam

90

90

90

Prosjekt 

70

60

Systemforvaltere

105

185

185

Samlet

905

855

845

Faste ansatte

FunksjonNavnStillings %
Daglig LederSteinar Holm100
Rådgiver Sak&arkivKathrine Tømmervåg100
Rådgiver LØPTorgrim Sjåvik 100
Rådgiver PortalSvein Dreier Taknæs100
Rådgiver eHelseAtle Betten100
Spesialkons. Hege Y. Karlsen100
SystemforvalterAnne J. Nordskag  60
Rådgiver eByggMarthe E. Ørnvik 40
Samlet 700

 

Engasjement stillinger

Faggruppekoordinator

FunksjonNavnStillings %Ansatt i
OppvekstAstrid M. Høivik10Surnadal
Kommunal teknikkKathrine Tømmervåg0 *)IKT Orkidé
Helse og OmsorgAtle Betten0 *)IKT Orkidé
Stab og støtteTorgrim Sjåvik0 *)IKT Orkidé
Samlet 10 

 *) Kathrine Tømmervåg, Atle Betten og Torgrim Sjåvik er ansatt i IKT Orkidé. De har også ansvaret for hver sin faggruppe.

Driftsteam

FunksjonNavnStillings %Ansatt i
DriftsteamJonas Pedersen40Averøy
DriftsteamKjetil Sogge50Surnadal
Samlet 90 

Prosjekt

FunksjonNavnStillings %Ansatt i
Helseplatt.Anne Jorunn Nordskag0 *)IKT Orkidé
Samlet 0 

*) Anne Jorunn Nordskag er fast ansatt, rollen tilsvarer 20 %

Systemforvalter fagsystem

FunksjonNavnStillings %Ansatt i
KvalitetssystemAnnett Ranes/Marit Berg15Surnadal/Aure
P360Kathrine Tømmervåg *) IKT Orkidé
LØPTorgrim Sjåvik *) IKT Orkidé
Socio NAVAnne Jorunn Nordskag *) IKT Orkidé
Socio NAVBritt May Hollås10Surnadal
GericaAnne Jorunn Nordskag *) IKT Orkidé 
GericaBritt May Hollås30Surnadal
OppvekstTore Lien50Sunndal
HelsestasjonHege Yvonne Karlsen *) IKT Orkidé 
eByggesakMarthe Elise Ørnvik *) IKT Orkidé
Samlet 105 

*) Oppgaver utført av fast ansatt i IKT Orkidé. Stillingen som systemforvalter Visma Velferd NAV, 20 % er ubesatt.